DMCA Policy

DMCA Policy

Alla delar av Stayinformedgroup.com webbplatsen är endast för personligt bruk.

Internetleverantören och/eller administratören ansvarar inte för innehållet på några länkade webbplatser eller någon länk som finns på en länkad webbplats, eller för några ändringar/uppdateringar av sådana webbplatser.

Håll dig informerad grupp Team ansvarar inte för innehållet på webbplatser som är länkade eller Stayinformedgroup.com eller länkar som finns på webbplatser som är länkade till StayInformedgroup.com eller någon form av uppdatering/ändring som görs på sådana webbplatser.

Det är dock vår policy att svara på GILTIGA meddelanden om intrång och vidta lämpliga åtgärder enligt upphovsrättslagarna som gör vårt bästa för att följa.

Men vi på Stay Informed Group tar GILTIGA meddelanden om intrång på största allvar, eftersom det är vårt ansvar att följa DMCA och andra internationella upphovsrättslagar.

Det är vår ansvarspolicy att svara på tydliga meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång. Om du upptäcker att en av våra användare har gjort intrång i dina immateriella rättigheter är allt du behöver göra att skicka oss ett väldetaljerat meddelande som innehåller viktig information om det aktuella problemet som kommer att göra det nödvändiga.

Det är viktigt att du vet att alla meddelanden som skickas bör följa och uppfylla kraven för DMCA-meddelandeinformation.

Ditt meddelande bör följa Följ-riktlinjen nedan så tar vi bort materialet omedelbart.

Vi uppmuntrar alla upphovsrättsägare att inte slösa tid på att kontakta oss om de hittar något innehåll på denna sida som de har upphovsrätt över och det kommer att tas bort.

Riktlinjer för begäran om DMCA-borttagning

1. Identifiera dig själv som:

  • Den person som äger verket/verken som var upphovsrättsskyddat, eller
  • "En person som har fått tillstånd att agera på uppdrag av den person som äger den exklusiva rätten som påstås ha kränkts."

2. Identifiera det eller de påstås ha gjort intrång i upphovsrättsskyddade verk.

3. Identifiera materialet som påstås göra intrång eller föremål för intrångsaktivitet genom att ge oss den exakta platsen för den intrångsfil och den exakta platsen för interupload.com och kopplingen till materialet som ska tas bort eller åtkomst inaktiveras

4. Ange webbadressen där vi publicerade länken.

5. Ge oss din kontaktinformation, inklusive ditt fullständiga namn, adress och telefonnummer.

(Se 17 USC 512(c)(3) för mer information om vilken typ av information som krävs för anmälan kommer att anses vara giltig)

Det är viktigt att du är medveten om att enligt DMCA kan käranden som ger en felaktig bild av upphovsrättsintrång vara ansvariga för skador som uppstår till följd av borttagning eller blockering av materialet, rättegångskostnader och advokatarvoden.

Den korrekta anmälan måste innehålla ovanstående information annars kan den inte anses vara giltig!

Skicka din avisering till [e-postskyddad]

Det kan ta upp till två arbetsdagar för e-postsvar. Tack för att du förstår.