පක්ෂ පාසල් ශ්‍රේණිගත කිරීම
වැඩිදුර කියවන්න

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ හොඳම පක්ෂ විද්‍යාල 15 | පක්ෂ පාසල් ශ්‍රේණිගත කිරීම

මෙම ලිපියේ ඔබට විනෝද වීමට ඉඩ සලසන හොඳම පක්ෂ විද්‍යාල සහ ශ්‍රේණිගත කිරීමේ පාසල් පිළිබඳ තොරතුරු ඇත…
GRE ලකුණු ප්‍රතිශතය
වැඩිදුර කියවන්න

GRE ලකුණු ප්‍රතිශතය: ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

මෙම ලිපියේ GRE ලකුණු ප්‍රතිශත සහ උපාධිධාරීන්, නීතිය සහ ව්‍යාපාර සඳහා හොඳම GRE ලකුණු පිළිබඳ තොරතුරු අඩංගු වේ…
නැගී එන තාක්ෂණය
වැඩිදුර කියවන්න

නැගී එන තාක්‍ෂණය කාර්ය මණ්ඩල ගැටලුව විසඳන ආකාරය

අද තාක්‍ෂණය මීට වසර කිහිපයකට පෙර තිබූ තාක්‍ෂණය තරම් නොවේ. නැගී එන තාක්‍ෂණය විප්ලවීය වෙනසක් කරයි…
විදේශයක ඉගෙනීමට සූදානම් වන්නේ කෙසේද?
වැඩිදුර කියවන්න

විදේශයන්හි අධ්‍යාපනය සඳහා සූදානම් වන්නේ කෙසේද: ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

විදේශයන්හි අධ්‍යාපනය ලැබීමට සූදානම් වීමට හොඳම දේ ගැන ඔබ කල්පනා කරන්නේ නම්, අපි පුළුල් ලිපියක් සම්පාදනය කර ඇත්තෙමු…
ගිණුම්කරණයේ සංකල්ප සහ සම්මුතීන්
වැඩිදුර කියවන්න

ගිණුම්කරණයේ සංකල්ප සහ සම්මුතීන්: ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

මෙම ලිපියෙහි ගිණුම්කරණයේ සංකල්ප සහ සම්මුතීන් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක සහ අවබෝධාත්මක තොරතුරු අඩංගු වේ. මූල්‍යමය වශයෙන් තබා ගැනීම වැදගත්...
ඇඩිලේඩ් විශ්ව විද්‍යාලයේ පිළිගැනීමේ අනුපාතය
වැඩිදුර කියවන්න

ඇඩිලේඩ් විශ්ව විද්‍යාලයේ පිළිගැනීමේ අනුපාතය, ඇතුළත් කිරීම, උපකාරක පන්ති, ශ්‍රේණිගත කිරීම

ඇඩිලේඩ් විශ්ව විද්‍යාලය ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉහළම මහජන පර්යේෂණ ආයතනයක් වන අතර මෙහි අපට ඇත…